کاتالوگ محصولات و خدمات

_

کاتالوگ محصولات

خانواده موتور ملی (EF7 Engine Family)

موتور هواگرم (Stirling Engine)

موتور ملی دیزل (EFD)

خانواده موتور ملی بهینه (EF7+ Engine Family)

قوای محرکه پایه برق (Hybrid Powertrain)

خانواده موتور سه استوانه (3FX Engine Family)

رایانه موتور Bifuel

رایانه موتور Hybrid

رایانه موتور Sport

تک استوانه تحقیقاتی

موتور سه استوانه GDI 

داده بردار و ECU Flasher

موتور EF7 خفیف دورگه

خودروی گازسوز پیمایش بالا

دنا پلاس پر شتاب

خودروی تارا با موتور سه استوانه

_

کاتالوگ خدمات

محاسبات مهندسی (CAE)

جانمایی و انطباق (Integration)

سوخت و احتراق (Fuel and Combustion)

صحه گذاری و آزمایشگاه موتور (Validation & Engine Lab)

آزمایشگاه اندازه گیری (CMM Lab)

آزمایشگاه مواد (Material Lab)

تضمین کیفیت (Quality Assurance)

مهندسی محصول (Product Engineering)

آزمون اندازه گیری آلایندگی