نظرسنجی رضایت مشتری

مشتری گرامی، خواهشمند است به منظور سنجش میزان رضایت شما از سطح خدمات ارائه شده، با تکمیل میزان درصد شاخص های ذیل و درجه اهمیت آنها، ما را در امر ارتقای رضایت مشتریان یاری فرمائید.مطمئنا نظرات و پیشنهادهای جنابعالی در افزایش اثربخشی و کارایی شرکت ایپکو مثمرثمر خواهد بود.

راهنمای امتیازدهی: لطفا برای درجه رضایتمندی از گزینه های ذیل استفاده نمایید.

ناراضی کامل (0)     ناراضی (25)     مورد قبول (50)     راضی (75)     رضایت کامل (100)