ثبت شکایت مشتری

مشتری گرامی، خواهشمند است به منظور افزایش میزان رضایت شما از سطح خدمات/کالا ارائه شده، با تکمیل موارد ذیل، ما را در امر ارتقای رضایت مشتریان یاری فرمائید.نظرات و پیشنهادهای شما در افزایش اثربخشی و کارایی شرکت ایپکو مثمرثمر خواهد بود.