حضور و حمایت شرکت ایپکو از اولین کنفرانس ملی مهارت ایران

توسعه آموزش‌های فنی و مهارت محور برای صنعت و اقتصاد کشور به ویژه شتابدهی به فرایند تولید امری حیاتی است؛ زیرا سرمایه گذاری‌های زیربنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه انسانی بلااستفاده مانده و یا به نحو اقتصادی و کارآمد مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. ... ادامه مطلب