+ٍّEF

از بومی سازی قطعات اصلی تا قدرت نمایی موتور ملی پرخوران ارتقاء یافته بر روی خودرو

مهندس محمد نجات را به سخت کوشی و پیگیری مؤثر در پروژه‌ها و طرح‌ها می‌شناسم. در اندک فرصتی که دست داد، به دنبال خبرهای خوش از پروژه‌های جاری شرکت به سراغ ایشان رفتم. بعد از گفتگویی مختصر آخرین وضعیت پروژه های توسعه و ارتقاء خانواده خانواده موتور ملی را از ایشان جویا شدم. ... ادامه مطلب

طرح های جاری شرکت ایپکو در بوته آزمون

طرح های مطرح توسعه موتور شرکت ایپکو در مراحل آزمون و صحه گذاری موتوری می باشند. این جمله را آقای مهندس سعید جوان آقای آزمون موتور ایپکو گفتند و در ادامه توضیحاتی در خصوص آزمونهای انجام گرفته در راستای صحه گذاری طرح ها ارائه دادند. ... ادامه مطلب

نصب پرقدرت‌ترین موتور ملی بر روی خودروی ملی لوکس و فاخر

خودروی ملی K132 با قلب پرتوان موتور ملی پرخوران ارتقاء یافته حرکت می کند. مهندس نجات مدیر پروژه موتور +EF7TC از امضای قرارداد جدیدی خبر داد که به موجب آن، فرآیند انطباق و نگاشت موتور ملی +EF7TC  بر روی خودروی ملی K132 در شرکت ایپکو آغاز خواهد گردید. شركت ايران‌خودرو با تكيه بر دانش مهندسين و متخصصين ايراني و در راستاي پاسخگويي به نياز بازار و جلب رضايت مشتريان، اقدام به توليد خودروي K132 نموده است. ... ادامه مطلب