موتور XUP

داخلی سازی ۹۰ درصدی موتور XUP ایران خودرو

مدير طرح موتور XUP، با بيان اينكه قطعات موتور XUP توسط زنجيره تامين داخلي توليد مي شود، اظهار كرد: اصلي ترين نقطه قوت دو خودروي پارس و وانت آريسان دو با موتور XUP، استفاده از زنجيره و توان توليد قطعات داخلي است؛ شايد بتوان گفت در توليد اين موتور بيش از 90 درصد خودكفا هستيم و تمام قطعات مكانيكي اين موتور به صورت كامل در داخل كشور توليد مي شود. ... ادامه مطلب