3F3

ساخت قطعات موتور دوم از خانواده موتو کم مصرف

در ادامه مسیر توسعه قوای محرکه کم مصرف (خانواده موتور سه استوانه) و بعد از طراحی و ساخت موفقیت آمیز نمونه یک لیتری این خانواده با نام 3F0، در گام بعدی بر اساس برنامه طرح، ساخت و نمونه سازی موتور 1.3 لیتر تنفس طبیعی این خانواده با نام اختصاری 3F3 در دستور کار اداره تأمین قطعات شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو قرار گرفت. ... ادامه مطلب

کالاها و خدمات دانش بنیان شرکت ایپکو

یکی از معیارهایی که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان موردتوجه قرار می‌گیرد، بررسی دانش‌بنیان بودن کالاها و خدمات ارائه‌شده توسط آن شرکت‌ها است. برای این منظور از سال 1391 که فرایند اجرای قانون با جدیت دنبال شد، فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش‌بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفت. ... ادامه مطلب