داوری نهایی و اختتامیه رویداد شتاب‌دهی قوای محرکه

رویداد شتاب دهی قوای محرکه که به منظور جذب ایده‌های نو و همچنین جذب نخبگان علمی و دانشگاهی و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف در خردادماه امسال آغاز شد، به روز پایانی خود رسید. ... ادامه مطلب
شتاب‌دهی قوای محرکه

آغاز کارگاههای آموزشی رویداد شتابدهی قوای محرکه

اولين کارگاه آموزشی از سری کارگاههای آموزشی رویداد شتابدهی قوای محرکه، با عنوان «خودروهای خودران» به صورت حضوری در اتاق جلسات مرکز کارآفرينی دانشگاه صنعتی شريف در تاريخ 12/04/1402 و به صورت مجازی (برای دانشجويان و مراکز دانش بنيان) از طریق سامانه کلاسهای مجازی شریف - اتاق جلسه مجازی و کارگاه‌های آموزشی مرکز کارآفرینی برگزار گرديد. ... ادامه مطلب