داوری نهایی و اختتامیه رویداد شتاب‌دهی قوای محرکه

رویداد شتاب دهی قوای محرکه که به منظور جذب ایده‌های نو و همچنین جذب نخبگان علمی و دانشگاهی و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف در خردادماه امسال آغاز شد، به روز پایانی خود رسید. ... ادامه مطلب