Memorandum of Understanding

امضای تفاهم نامه توسعه و تولید خودروهای کم مصرف و دوگانه سوز

تفاهمنامه همکاری با موضوع «همکاری در زمینه توسعه و تولید خودروهای کم مصرف و دوگانه سوز و آماده سازی بستر مناسب در خصوص تولید خودروهای کم مصرف و دوگانه سوز» میان شرکتهای بهینهسازی مصرف سوخت به نیابت از وزارت نفت و ایرانخودرو امضا شد. ... ادامه مطلب
دکتر مقیمی

پیشرانه سه استوانه با ژن تمام ایرانی؛

عمق ساخت داخل موتور سه استوانه حدود 95 درصد است. دکتر مقیمی در مراسم رونمایی از پیشرانه سه استوانه ایرانی این نکته را گفتند و ادامه دادند: این اولین موتور خودرویی است که با ژن تمام ایرانی ساخته میشود و با کمک مهندسان مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو ساخته میشود؛ به گونهای که حتی مشاور خارجی در این پروژه نداشتیم . ... ادامه مطلب