نگاشت آلایندگی دنا پلاس پرخوران با جعبه دنده خودکار

نگاشت آلایندگی با سطح استاندارد اروپا 5 به همراه نگاشت EOBD مربوطه، در اداره کل نگاشت با موفقیت به اتمام رسید. آزمون های نهایی نگاشت EOBD که شامل پایش بدسوزی، عملکرد واکنشگر و حسگر اکسیژن است، در آزمایشگاه خودرو ایپکو انجام شده است. ... ادامه مطلب

نگاشت دنا+ با موتور ملی پرخوران و جعبه دنده 6 سرعته دستی

نگاشت قابلیت رانندگی خودروی دنا + موتور ملی پرخوران و جعبه دنده 6 سرعته دستی، چندی پیش در اداره کل نگاشت ایپکو آغاز شده و هم اکنون به پایان راه نزدیک است. خودروی مزبور تحت ارزیابی های اولیه واحد صحه گذاری ایران خودرو قرار گرفته و در حال اعمال اصلاحات نهایی است. ... ادامه مطلب

چگونگی تشکیل انجمن علمی خودروهای برقی و اهداف آن

خودرو سازان آرام آرام به سمت برقی شدن تمایل پیدا می‌کنند. نه اینکه الزاماً موتور احتراقی خودرو حذف شود و یک موتور الکتریکی جایگزین شود، بلکه به آرامی خودروها برقی می‌شوند؛ فرمان برقی می‌شود، انواع بوسترهای برقی به کار گرفته می شوند، تلمبه آب برقی می‌شود و کلی مجموعه برقی به خودروها اضافه می‌شوند. ... ادامه مطلب