بازدید معاونت خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

آقای دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از شرکت ایپکو بازدید نمودند. ... ادامه مطلب

نگاشت آلایندگی دنا پلاس پرخوران با جعبه دنده خودکار

نگاشت آلایندگی با سطح استاندارد اروپا 5 به همراه نگاشت EOBD مربوطه، در اداره کل نگاشت با موفقیت به اتمام رسید. آزمون های نهایی نگاشت EOBD که شامل پایش بدسوزی، عملکرد واکنشگر و حسگر اکسیژن است، در آزمایشگاه خودرو ایپکو انجام شده است. ... ادامه مطلب

نگاشت دنا+ با موتور ملی پرخوران و جعبه دنده 6 سرعته دستی

نگاشت قابلیت رانندگی خودروی دنا + موتور ملی پرخوران و جعبه دنده 6 سرعته دستی، چندی پیش در اداره کل نگاشت ایپکو آغاز شده و هم اکنون به پایان راه نزدیک است. خودروی مزبور تحت ارزیابی های اولیه واحد صحه گذاری ایران خودرو قرار گرفته و در حال اعمال اصلاحات نهایی است. ... ادامه مطلب