پژو پارس با موتور جدید در آستانه ورود به بازار خودرو

در راستای ارتقای کیفی موتور XU7 در زمینه آلایندگی، توان، گشتاور و کاهش مصرف سوخت، کاهش حداکثری نرخ مصرف روغن موتور و ارتقای سیستم خنک کاری موتور، پروژه ارتقای موتور محصولات ایران خودرو به XU7P با استاندارد آلایندگی اروپا پنج انجام شد. ... ادامه مطلب

بازدید معاونت خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

آقای دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از شرکت ایپکو بازدید نمودند. ... ادامه مطلب

نگاشت آلایندگی دنا پلاس پرخوران با جعبه دنده خودکار

نگاشت آلایندگی با سطح استاندارد اروپا 5 به همراه نگاشت EOBD مربوطه، در اداره کل نگاشت با موفقیت به اتمام رسید. آزمون های نهایی نگاشت EOBD که شامل پایش بدسوزی، عملکرد واکنشگر و حسگر اکسیژن است، در آزمایشگاه خودرو ایپکو انجام شده است. ... ادامه مطلب