بازدید معاونت خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

آقای دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از شرکت ایپکو بازدید نمودند. ... ادامه مطلب

بازدید مشاور قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح

روز سه شنبه مورخ 6 آبان ماه 1399 سردار اسحاق صالحی مشاور بودجه و مالی قرارگاه اقتصاد مقاومتی و همکاری های ملی و فراملی ستاد کل نیروهای مسلح از مجموعه دستاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو بازدید نمودند. قبل از آغاز بازدید ایشان بر مزار پاک شهید گمنام ایران خودرو حضور یافته و به آن شهید گرانقدر ادای احترام نمودند. ... ادامه مطلب