دی 20, 1399

نگاشت آلایندگی دنا پلاس پرخوران با جعبه دنده خودکار

نگاشت آلایندگی با سطح استاندارد اروپا 5 به همراه نگاشت EOBD مربوطه، در اداره کل نگاشت با موفقیت به اتمام رسید. آزمون های نهایی نگاشت EOBD که شامل پایش بدسوزی، عملکرد واکنشگر و حسگر اکسیژن است، در آزمایشگاه خودرو ایپکو انجام شده است. ... ادامه مطلب