آبان 24, 1402

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو

شرکت ایپکو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که با رویکرد کاهش مصرف سوخت و توسعه قوای محرکه دونیرو و برقی سازی آغاز شده است، خانواده محصول توسعه یافته EFP و خانواده موتور سه استوانه با نام IK3 را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. ... ادامه مطلب