مهر 30, 1402

موتور XUP

داخلی سازی ۹۰ درصدی موتور XUP ایران خودرو

مدير طرح موتور XUP، با بيان اينكه قطعات موتور XUP توسط زنجيره تامين داخلي توليد مي شود، اظهار كرد: اصلي ترين نقطه قوت دو خودروي پارس و وانت آريسان دو با موتور XUP، استفاده از زنجيره و توان توليد قطعات داخلي است؛ شايد بتوان گفت در توليد اين موتور بيش از 90 درصد خودكفا هستيم و تمام قطعات مكانيكي اين موتور به صورت كامل در داخل كشور توليد مي شود. ... ادامه مطلب