الگوبرداری

_

الگوبرداری (Benchmarking)

تجزیه تحلیل و بررسی خودروها و موتورهای رقیب بخشی از فرآیند توسعه محصول جدید برای تمامی خودروسازان جهان است که امکان مقایسه محصول با رقبا را ایجاد می کند. واحد الگوبرداری شرکت ایپکو با استانداردسازی فرآیند الگوبرداری، توانایی استخراج اطلاعاتی ارزشمند از خودرو و قوای محرکه و همچنین مقایسه آن با داده های بیشمار گردآوری شده از محصولات رقیب را دارد که این قابلیتی بینظیر و بی رقیب در کشور و منطقه به حساب می آید.

الگوبرداری

نمودارهای پراکندگی (Scatter band) به مشتری این امکان را می دهد که شرایط طراحی و قابلیتهای محصول خود را با محصولات رقیب به خوبی مقایسه کند. همچنین این نمودارها می توانند به بررسی نقاط ضعف و قوت و یافتن راه حل برای رسیدن به هدف تعیین شده کمک کنند.

نمودارهای پراکندگی

به عنوان مثال برای مصرف سوخت که از مهمترین مشخصه های خودرو به شمار می آید، الگوبرداری با اندازه گیری مصرف سوخت خودرو در چرخه استاندارد آغاز می شود. برای این کار ابتدا ضرایب مقاومتی خودرو و وزن آن اندازه گیری می شود که می تواند با خودروهای رقیب مقایسه گردد و اثر آن در مصرف سوخت ارزیابی شود. همچنین مصرف سوخت خود موتور در اتاق آزمون در نقاط کاری مختلف اندازه گیری و با موتورهای رقیب مقایسه می گردد. سپس با اندازه گیری اصطکاک سامانه ها و قطعات مختلف موتور و مقایسه آن با سایر موتورها، پتانسیل های کاهش مصرف سوخت در موتور و خودرو نمایان می شود. همچنین آزمونهای مختلف عملکردی مانند آزمون مدار روانکاری و خنک کاری عملکرد این سامانه ها را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. به علاوه، اندازه گیری اندازه های کلیدی تمامی قطعات موتور و قرار گرفتن آن در پایگاه داده های غنی، امکان ارزیابی ابعادی مانند قطر یاتاقان و یا نسبت قطر استوانه به طول جابجایی سمبه (Bore/Stroke) و اثر آن بر عملکرد موتور را ایجاد می کند. همچنین مشتری می تواند بر اساس نیاز، بخشی از اطلاعات موتوری که قبلا الگوبرداری شده را درخواست کند.

مراحل مختلف الگوبرداری در ایپکو عبارتند از: آزمون اندازه گیری تلفات اصطکاکی سامانه های مختلف موتور، ارزیابی و تحلیل قطعات موتور (اندازه گیری ابعادی، تعیین مواد، گزارش تصویری قطعات و طرحواره های روانکاری و خنک کاری)، تحلیل نقاط ضعف و قوت طراحی موتور، آزمون صدا و ارتعاشات موتور (NVH)، آزمون های ارزیابی احتراق موتور جهت تهیه نمودارهای پراکندگی، آزمون های خودرویی