الگو برداری

یکی از پیش نیازهای مهم طراحی موتورهای جدید و کاهش زمان توسعه محصول، توجه به فناوریهای پیشرفته و تحلیل جزئیات بیشتری از موتورهای رقیب می باشد. به منظور ارتقاء دانش فنی و استفاده از ایده های جدید در طراحی مجموعه ها و قطعات موتور، اقدام به الگوبرداری از محصولات مشابه موجود در بازار می شود. به این ترتیب با ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب، میتوان محصولات موجود با ویژگیهای مورد نظر را انتخاب و مورد ارزیابی قرار داد و با مقایسه مشخصات عملکردی و طراحی آنها با دیگر محصولات، نقاط ضعف و قوت محصول مورد نظر را استخراج نمود.

یکی از روشهای به روزماندن در طراحی و توسعه موتور، استفاده از ابزار الگوبرداری است. با استفاده از این ابزار مهم می توان از فناوری ها، شیوه های طراحی و پیشرفت های رقبا مطلع شد. واحد الگوبرداری شرکت ایپکو این قابلیت را دارد که الگوبرداری و ارزیابی را در مورد جنبه های مختلف قوای محرکه از نکات طراحی یک قطعه ساده از موتور تا آزمون و بررسی خودرویی انجام دهد.

مراحل مختلف الگوبرداری در ایپکو عبارتند از: آزمون اندازه گیری تلفات اصطکاکی سامانه های مختلف موتور، ارزیابی و تحلیل قطعات موتور (اندازه گیری ابعادی، تعیین مواد، گزارش تصویری قطعات و طرحواره های روانکاری و خنک کاری)، تحلیل نقاط ضعف و قوت طراحی موتور، آزمون صدا و ارتعاشات موتور (NVH)، آزمون های ارزیابی احتراق موتور جهت تهیه نمودارهای پراکندگی، آزمون های خودرویی