انجام آزمون تجمع دوده شمع برای نخستین بار در ایران

به همت کارشناسان و متخصصین آزمایشگاه ایپکو، آزمون تجمع دوده شمع (spark plug soot fouling test) برای نخستین بار در ایران انجام شد. این آزمون که پیش از این توسط شرکت‌هایی نظیر Bosch انجام می‌شد نیازمند تجهیزات برودت شرایط مرزی (آب، روغن، هوای ورودی) موتور تا 20- درجه سانتی‌گراد است و سالها مورد درخواست سازنگان و تامین‌کنندگان شمع از جمله شرکت ساپکو بود که امسال با همت متخصصین آزمایشگاه ایپکو بر روی موتورهای خانواده XU انجام شد و قابلیت انجام بر روی سایر موتورها را دارد. ... ادامه مطلب