3F3

ساخت قطعات موتور دوم از خانواده موتو کم مصرف

در ادامه مسیر توسعه قوای محرکه کم مصرف (خانواده موتور سه استوانه) و بعد از طراحی و ساخت موفقیت آمیز نمونه یک لیتری این خانواده با نام 3F0، در گام بعدی بر اساس برنامه طرح، ساخت و نمونه سازی موتور 1.3 لیتر تنفس طبیعی این خانواده با نام اختصاری 3F3 در دستور کار اداره تأمین قطعات شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو قرار گرفت. ... ادامه مطلب