Virtual-Reality

واقعیت مجازی تسهیل فرآیند آموزش

امروزه اکثر شرکت های بزرگ تولید کننده خودرو در سطح دنیا با بهره مندی از فناوری واقعیت مجازی در راستای آموزش کارکنان قبل از ورود به خط تولید و همچنین در حین انجام کار در خط تولید از بروز خطراتی که معمولا ناشی از کم تجربگی یا عدم دانش کافی کارکنان تازه وارد می باشد، جلوگیری می کنند. از این رو و با توجه به اینکه آینده روشنی برای این فناوری قابل پیش بینی می باشد، لذا حرکت در راستای فنآوری های نوین از جمله واقعیت مجازی در صنعت، نشان دهنده سطح کیفی بالا و به روز بودن دانش کارکنان و دیگر بخش های صنعت خواهد بود. در این راستا، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) نیز در مسیر پیشرفت فناوری های حوزة موتور، به دنیای فناوری واقعیت مجازی قدم نهاده و با بهره‌مندی از قابلیت های این فناوری شروع به شبیه‌سازی فرآیندهای همبندی قطعات موتوری کرده است و در حال حاضر نیز در حال طراحی و شبیه‌سازی خط تولید موتور ملی سه استوانه در بستر واقعیت مجازی می باشد. ... ادامه مطلب