نمایشگاه ایران اکسپو

حضور ایپکو در نمایشگاه ایران اکسپو

در نمایشگاه ایران اکسپو شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) با رویکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی و توسعه قوای محرکه و آزمون های موتوری و همچنین نگاشت و توسعه نرم‌افزار و سخت‌افزار مدیریت هوشمند خودرو حضور پیدا کرده است. در این زمینه با آقای احمدآبادی رئیس کل بازاریابی و صادرات ایپکو به گفتگو پرداختیم. ... ادامه مطلب