بازدید ایدرو از ایپکو

بازدید معاونت توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو از ایپکو

در نخستین ساعات آغاز کار آقای مهندس اعتمادی معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) از شرکت ایپکو بازدید نمودند. در این بازدید آقای مهندس پورمجیب معاون توسعه و تکوین محصول ایران خودرو نیز حضور داشتند. ... ادامه مطلب