Razmhosseini 3FX Ipco

خودروسازان دیگر از پیشرانه سه استوانه ملی استفاده کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست این وزارتخانه را رقابتی کردن تولید در داخل کشور و حمایت از شرکتهای توانمند داخلی دانست. خودروسازان دیگر از پیشرانه کم مصرف ایران خودرو استفاده کنند. به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در مراسم رونمایی از نخستین پیشرانه ملی سه استوانه ساخت داخل، با بیان این مطلب، افزود: دیگر خودروسازان نیز میتوانند از این موتور در راستای کاهش ارزبری استفاده کنند تا تمامی خودروسازان داخلی (تولیدکنندگان و مونتاژکاران) به سمت موتور ایرانی بیایند . ... ادامه مطلب