ایستگاه شارژ خودروهای برقی و هیبریدی

راه اندازی ایستگاه شارژ خودروهای برقی و هیبریدی در ایپکو

1399 به همت همکاران پروژه رانا برقی و همکاری واحدهای پشتیبان ایستگاه شارژ برق خودروهای الکتریکی در محل تمهید شده جانمایی و نصب گردید. ایستگاه مذکور به منظور تکمیل فرآیند ساخت خودروی برقی و با تلاش شبانه روزی طراحی و ساخته گردید و در حاشیه همایش یازدهم موتورهای درونسوز در شرکت ساپکو، رونمایی گردیده بود. ... ادامه مطلب
بازدید ایدرو از ایپکو

بازدید معاونت توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو از ایپکو

در نخستین ساعات آغاز کار آقای مهندس اعتمادی معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) از شرکت ایپکو بازدید نمودند. در این بازدید آقای مهندس پورمجیب معاون توسعه و تکوین محصول ایران خودرو نیز حضور داشتند. ... ادامه مطلب