نگاشت دنا+ با موتور ملی پرخوران و جعبه دنده 6 سرعته دستی

نگاشت قابلیت رانندگی خودروی دنا + موتور ملی پرخوران و جعبه دنده 6 سرعته دستی، چندی پیش در اداره کل نگاشت ایپکو آغاز شده و هم اکنون به پایان راه نزدیک است. خودروی مزبور تحت ارزیابی های اولیه واحد صحه گذاری ایران خودرو قرار گرفته و در حال اعمال اصلاحات نهایی است. ... ادامه مطلب