غلظت آلاینده‌های هوا

گزارش وضعیت کیفیت هوای کلان شهر تهران

آلودگی هوا مهمترین عامل خطر محیطی در دنیا می‌باشد و سبب اثرات بهداشتی و اقتصادی چشمگیری می‌شود؛ در همین خصوص و با توجه به رسالت مرکز تحقیقات آلودگی هوا دانشگاه علوم پزشکی تهران، از سال 1389، هر ساله متخصصین این مرکز با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به بررسی کیفیت هوای شهر تهران (تغییرات زمانی - مکانی غلظت‌ها، اثرات بهداشتی و اقتصادی) می‌کنند تا به عنوان بازوی علمی و فنی نظام سلامت برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در مسائل آلودگی هوا و حیطه‌های مرتبط شواهد علمی متقن فراهم کنند. ... ادامه مطلب