همکاری با خودروسازان

_

همکاری با خودروسازان

شرکت ایپکو علاوه بر ارائه خدمات مهندسی به شرکت ایرانخودرو، همواره آمادگی داشته است تا به سایر خودروسازان و سازندگان موتورسازان نیز ارائه خدمات نماید. موارد زیر خدماتی است که می تواند مورد توجه خودروسازان و سازندگان موتور باشد:

 • توسعه و ارتقاء عملکرد قوای محرکه (بهبود مصرف سوخت، ارتقاء سطح آلایندگی، افزایش توان و گشتاور و ...)
 • عیب یابی و ارائه راه حل برای رفع عیوب قوای محرکۀ خودرو (در سطح سیستم، قطعه و ...)
 • ارائه راه حل های بهبود نگاشت (Calibration) به منظور انطباق با شرایط اقلیمی ایران (آب و هوا، شرایط جغرافیایی و ...)
 • خدمات صحه گذاری (آزمونهای تخصصی، آزمونهای دوام، آزمونهای تأییدیه و ...)
 • خدمات مشاوره ای طراحی و محاسبات مهندسی
 • خدمات مشاوره ای مهندسی تولید و کیفیت

 ایپکو در سابقه خود افتخار ارائه خدمات به خودروسازان کشور را داشته است:

 • پارس خودرو
 • مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا
 • شرکت مگا موتور
 • شرکت مدیران خودرو
 • شرکت دیار خودرو
 • گروه صنعتی بهمن
 • ریگان خودرو
 • کرمان موتور
 • شرکت زامیاد
 • ...
گروه صنعتی بهمن
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا
شرکت مگا موتور
شرکت مدیران خودرو
شرکت دیار خودرو
پارس خودرو
ریگان خودرو
کرمان موتور
شرکت زامیاد