نقشه راه

_

نقشه راه قوای محرکه

در تدوین نقشه راه قوای محرکه با توجه به الزامات و محدودیتهای موجود، راهبردهایی در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به شرح زیر اتخاذ شده است.

_

الزامات و محدودیت ها

 • انطباق با استانداردهای و قوانین حاکم به خصوص در حوزه آلایندگی و مصرف انرژی (سوخت)
 • انطباق با روندهای آتی فن آوری
 • وجود زیر ساخت های مورد نیاز برای تولید کننده و زنجیره تأمین
 • وجود زیر ساخت های مورد نیاز برای مصرف کننده (مانند زیر ساخت لازم برای شارژ خودروهای برقی و ...)
 • برآورده نمودن نیازمندی¬های مشتریان (مانند قیمت تمام شده محصول، مصرف سوخت و تعمیرات و...)
 • میزان حجم سرمایه گذاری مورد نیاز
_

راهبرد ها

کوتاه مدت :

 • جایگزینی موتورهای کم مصرف تولیدی به جای موتورهای پر مصرف
 • اختصاص سهم بیشتر به موتورهای پایه گازسوز

میان مدت :

 • حذف کامل موتورهای پرمصرف و ارتقا موتورهای کم مصرف
 • ادامه راهبرد استفاده خودروی گازسوز
 • برقی سازی محدود

بلند مدت :

 • توسعه خانواده موتور جدید ایرانخودرو
 • ادامه راهبرد استفاده خودروی گازسوز
 • برقی سازی در سطحی بالاتر
نقشه راه ایپکو