طراحی

گروه طراحان در ایپکو دانش طراحی موتور، جعبه دنده، پیش بینی حالت های خرابی و مهارت حل مسأله را دارا هستند. این گروه علاوه بر خودروهای سواری، تجربه خودروهای سنگین، دریایی، استرلینگ و تولید همزمان کار و حرارت (CHP) را دارا می ­باشند. طراحی در ایپکو با استفاده از شبیه سازی های عددی و آزمون های تجربی پشتیبانی می ­شود.