تضمین کیفیت

_

مدیریت تضمین کیفیت

مدیریت تضمین کیفیت در راستای تضمین کیفیت قطعات، مجموعه ها و خطوط تولیدی شرکت ایران خودرو در دو حوزه اصلی مهندسی بهبود کیفیت محصول و ممیزی و توسعه سیستم های کیفی وظایف محوله را اجرا می نماید. عمده سرفصل های این فعالیت ها با توجه به این تقسیم بندی عبارت است از :

 • حوزه مهندسی بهبود کیفیت / محصول
 • حوزه ممیزی و توسعه سیستم های کیفی
_

حوزه مهندسی بهبود کیفیت / محصول

 • تهیه طرح کیفیت محصولات جدید
 • نظارت برکیفیت قطعات ورودی
 • ارزیابی و انتخاب سازندگان قطعات و صدور تاییدیه قطعات موتوری
 • انجام آدیت نهایی محصول و تهیه دستورالعمل‌های آدیت نهایی محصولات جدید
 • برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با موتور
 • پایش وضعیت شاخص های کیفی محصول
 • تهیه دستورالعمل‌ها و کتابچه‌های تعمیراتی محصول
 • نظارت برعملکرد نمایندگی‌های مجاز
 • برگزاری دوره‌های آموزشی عیب یابی و تعمیرات
_

حوزه ممیزی و توسعه سیستم های کیفی

 • ایجاد استانداردهای مدیریت کیفیت مورد نیاز نظیر ایزو 9001-2015 و آموزش و حفظ و نگهداری آنها
 • انجام ممیزی های داخلی از سیستم های کیفیت و پیگیری رفع مغایرت ها
 • استقرار سیستم های کیفی مانند واکنش بهنگام، طرح نظارت محصول و ...
 • هماهنگی و هدایت پروژه های بهبود به روش های 6 سیگما و دیگر روش های بهبود کیفیت
 • انجام ارزیابی صلاحیت فرآیند با توجه به دستورالعمل گروه پژو سیتروئن
 • انجام ممیزی و ارزیابی فرآیندهای حین تولید و فرآیند های خاص (نظیر ایمنی و تست گرم)
 • انجام ممیزی سیستمی از سیستم های مدنظر مشتری بر مبنای رویه های موجود