آزمایشگاه خودرو

_

آزمایشگاه خودرو

آزمایشگاه خودرو ایپکو با داشتن کادری مجرب و در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته، به عنوان یکی از معتبرترین مراکز در سطح کشور برای اجرای آزمون های خودرو با محوریت سنجش مقدار آلایندگی محسوب می شود. به‌دلیل انعطاف پذیری در برآورده کردن درخواست مشتریان، بسیاری از شرکت ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها راغب به ارجاع آزمون‌های خود به ایپکو هستند.

آزمون‌های خودرو در آزمایشگاه خودرو ایپکو شامل موارد ذیل است:
  • آزمون‌های سنجش آلایندگی خودرو بر اساس استاندارد رایج کشور
  • آزمون تعیین مصرف سوخت خودرو و میزان انتشار دی اکسید کربن
  • آزمون اندازه گیری بازده واکنشگر شیمیایی (کاتالیست) خودرو
  • آزمون‌ توان سر چرخ خودرو
  • آزمون‌ نگاشت (کالیبراسیون) خودرو
_

تجهیزات

مجموعه لگام ترمز خودرویی (شاسی دینامومتر)، این آزمایشگاه ساخت شرکت Froude Consine  انگلستان، با مشخصات ذیل می باشد:

  • Max Speed : 250 km/h
  • Max Power : 150 kw (109-250 km/h)
  • Inertia Range : 467-2800 kg

مجموعه آنالیزورهای آزمایشگاه خودرو ایپکو از شرکت HORIBA آلمان بوده و توانائی انجام آزمون‌های آلایندگی را برای خودروهای با مصرف بنزین و گاز طبیعی دارد. نوع سوخت مجاز در آزمون‌های آلایندگی و مصرف سوخت این آزمایشگاه، فقط سوخت‌های بنزین و گاز طبیعی (CNG) می باشد و شامل سوخت دیزل نیست.

Vehicle Testing Lab