کتاب موتور دیزل

_

کتاب موتور ملی دیزل سواری

ثبت دانش و تجربیات بدست آمده در حین اجرای یک طرح توسعه ای کی از مهمترین روشهای مدیریت و ارتقای دانش در یک سازمان می باشد. تالیف و انتشار “کتاب موتور ملی دیزل سواری”، علاوه بر هدف ذکر شده انتشار این دانش و تجربیات در سطح مراکز علمی و پژوهشی به عنوان بخشی از ادای مسئولیت اجتماعی شرکت ایپکو می باشد. در این کتاب مسیر طراحی یک موتور دیزل سواری با دانش به روز ارایه شده است. این کتاب چکیده‏‌ای از مهارت و علم کارشناسان شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو در این زمینه است. خواننده این کتاب، در فصل‌های مختلف با طراحی مفهومی و تفصیلی، آزمون‌های توسعه‏ ای، مدیریت طرح تا تولید و خدمات پس از فروش برای موتور دیزل سواری آشنا خواهد شد.

موتور دیزلی