نگاشت

_

نگاشت رایانه موتور اشتعال جرقه ای (بنزینی و گازسوز)

شرکت ایپکو با هدف توسعه و طراحی موتورهای بهینه از نظر آلایندگی، مصرف سوخت و توان از به روزترین روش ها برای نگاشت و تنظیم (کالیبراسیون) موتورها استفاده می نماید. بیشتر کارهای کارشناسان در این زمینه در دو بخش بدین شرح اند:

 • فعالیت های نگاشت و کالیبراسیون بر روی خودرو
 • فعالیت های نگاشت و کالیبراسیون بر روی موتور
_

فعالیتهای نگاشت و کالیبراسیون بر روی خودرو

این شرکت قادر است فعالیت های نگاشت و کالیبراسیون کاملی را بر روی طیف وسیعی از خودروها، با موتورهای مختلف، رایانه موتور مختلف، با جعبه دنده های متفاوت اجرا کند. این آزمون ها با تجهیزات پیشرفته و به روز دنیا انجام می گیرد و به عنوان نمونه شامل مواردی بدین شرح است:

 • دستیابی به استاندارد آلایندگی اروپا 5 و6
 • بهینه سازی عملکردهای خودرویی نظیر شتاب گیری، راحتی سفر، راه اندازی (استارت)، قابلیت رانندگی و . . .
 • انجام نگاشت برای توابع سامانۀ عیب یابی خودکار (On Board Diagnostic)
 • خدمات بررسی، شناسایی و رفع عیوب نگاشت و تنظیم خودروهای در حال تولید، از نقطه نظر استاندارد آلودگی، مصرف سوخت، خرابی موتور بر اثر تنظیم نادرست کوبش.
 • تنظیم ECU برای کاربرد های خاص: آزمون های دوام، آزمون های انتهای خط تولید موتور و …
 • نگاشت به صورت نمونه سازی سریع: جهت راه اندازی خودروهای نمونه، خودروهای مفهومی، خودروها و موتورهای تغییر یافته
 • بهینه سازی مصرف سوخت، توان و گشتاور و . . .
 • آزمون های زمستانی و تابستانی در شرایط آب و هوایی مختلف
 • خدمات مشاوره و تحویل گیری نگاشتهای انجام شده توسط سایر مراکز برای خودروسازان
 • فعالیتهای بررسی نقاط قوت و ضعف نگاشت و تنظیم (کالیبراسیون) ECU های مختلف در قالب طرح های الگو برداری
 • خدمات تنظیم (تیونینگ) برای خودروهای مسابقه ای: مسابقات رالی، سرعت و …
 • مشاوره و سایر خدمات فنی خاص مورد نیاز مشتری
 • آزمون های تأییدیه و بررسی دستیابی به نتایج طرح
_

فعالیتهای نگاشت بر روی موتور

اجرای فرآیند تنظیم نگاشت موتور که در اتاق آزمون موتور مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات انجام می گیرد. برخی از آزمون در این راستا بدین شرح می باشند:

 • نگاشت جداول ECU برای بهینه سازی مصرف سوخت، توان و گشتاور
 • نگاشت راهبرد تشخیص بار
 • نگاشت و تنظیم جداول پایه
 • نگاشت جداول ساختار گشتاور
 • نگاشت کوبش
نگاشت
_

نگاشت جداول ساختار گشتاور

 • گشتاور بیشینه
 • تصحیح گشتاور بر حسب پیشرسی جرقه
 • تصحیح گشتاور بر حسب نسبت هوا به سوخت
 • معادلۀ گشتاور با شار هوا
 • معادلۀ گشتاور با زمانبندی جرقه
 • مدیریت دینامیکی سهم گشتاور از هوا و جرقه
 • گشتاور بیشینه و کمینه
 • گشتاور اصطکاکی
 • درخواست های گشتاور: رابطه پدال گاز، گشتاور مصرف کننده ها (کولر، فن ها، فرمان هیدرولیک)
_

نگاشت و تنظیمات جداول پایه

 • جداول پیشرسی (آوانس) جرقۀ پایه
 • جدول نسبت هوا به سوخت پایه برای حفاظت دمایی قطعات
 • جدول نسبت هوا به سوخت پایه برای حالت تمام بار
 • تصحیح پیشرسی جرقه بر حسب نسبت هوا به سوخت
 • جدول فاز پاشش (زاویۀ اتمام پاشش)
 • جدول زاویۀ میل بادامک پایه
 • جدول تعیین زاویۀ پیشرسی حد کوبش: سوخت معمولی، سوخت اکتان پایین
 • جدول تعیین زاویه پیشرسی کمینه
 • جدول بار نسبی کمینه
_

نگاشت راهبرد تشخیص بار ECU (Load Detection)

 • فشار و دمای چند راهۀ هوا
 • فشار و دمای چند راهۀ دود
 • جرم گازهای پسماند
 • اثرات تشدید هوای ورودی
 • زمانبندی باز و بسته شدن دریچه های هوا و دود (سوپاپ ها)
 • فشار و دمای محیط
_

نگاشت کوبش (Knock Calibration)

 • تعیین جدول جرقه با توجه به کیفیت سوخت
 • تعیین محل حسگر کوبش
 • تعیین فرکانس فیلتر کردن سیگنال حسگر
 • تعیین پنجره اندازه گیری کوبش
 • تعیین آستانه برای در نظر گرفتن کوبش
 • تطبیق کوبش
 • تشخیص کوبش در حالت های دینامیکی