دانلود نرم افزارنسخه اندروید

نرم افزار موبایلی دیاگ موتور ملی EF7

مدیریت هوشمند موتور

نگاشت رایانه موتور اشتعال جرقه ای (بنزینی و گازسوز)

شرکت ایپکو با هدف توسعه و طراحی موتورهای بهینه از نظر آلایندگی، مصرف سوخت و توان از به روزترین روش ها برای نگاشت و تنظیم (کالیبراسیون) موتورها استفاده می نماید. بیشتر کارهای کارشناسان در این زمینه در دو بخش موتور و خودرو بدین شرح اند:

فعالیت های موتوری نگاشت و کالیبراسیون

اجرای فرایند تنظیم (کالیبراسیون) موتور که در اتاق آزمون موتور مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات انجام می گیرد. برخی از آزمون در این راستا بدین شرح اند:

 –         کالیبراسیون جداول ECU برای بهینه سازی مصرف سوخت، توان و گشتاور
–         کالیبراسیون راهبرد تشخیص بار ECU (Load Detection)

 • فشار و دمای چند راهۀ هوا

 • فشار و دمای چند راهۀ دود

 • جرم گازهای پسماند

 • اثرات تشدید هوای ورودی(Pulsation Effect)

 • زمانبندی باز و بسته شدن دریچه های هوا و دود (سوپاپ ها)

 • فشار و دمای محیط

 –         نگاشت و تنظیم جداول پایه

 • جداول پیشرسی (آوانس) جرقۀ پایه

 • جدول نسبت هوا به سوخت پایه برای حفاظت دمایی قطعات

 • جدول نسبت هوا به سوخت پایه برای حالت تمام بار

 • تصحیح پیشرسی جرقه بر حسب نسبت هوا به سوخت

 • جدول فاز پاشش (زاویۀ اتمام پاشش)

 • جدول زاویۀ میل بادامک پایه

 • جدول تعیین زاویۀ پیشرسی حد کوبش: سوخت معمولی، سوخت اکتان پایین

 • جدول تعیین زاویه پیشرسی کمینه

 • جدول بار نسبی کمینه

 –         کالیبراسیون جداول ساختار گشتاور

 • گشتاور بیشینه

 • تصحیح گشتاور بر حسب پیشرسی جرقه

 • تصحیح گشتاور بر حسب نسبت هوا به سوخت

 • معادلۀ گشتاور با شار هوا

 • معادلۀ گشتاور با آوانس جرقه

 • مدیریت دینامیکی سهم گشتاور از هوا و جرقه

 • گشتاور بیشینه و کمینه

 • گشتاور اصطکاکی

 • درخواست های گشتاور: رابطه پدال گاز، گشتاور مصرف کننده ها (کولر، فن ها، فرمان هیدرولیک(

 –         کالیبراسیون کوبش (Knock calibration)

 • تعیین جدول جرقه با توجه به کیفیت سوخت

 • تعیین محل حسگر کوبش

 • تعیین فرکانس فیلتر کردن سیگنال حسگر

 • تعیین پنجره اندازه گیری کوبش

 • تعیین آستانه برای در نظر گرفتن کوبش

 • تطبیق کوبش

 • تشخیص کوبش در حالت های دینامیکی

 فعالیت های نگاشت و کالیبراسیون بر روی خودرو

این شرکت قادر است فعالیت های نگاشت و کالیبراسیون کاملی را بر روی طیف وسیعی از خودروها، با موتورهای مختلف، رایانه موتور مختلف، با جعبه دنده های متفاوت و غیره اجرا کند. این آزمون ها با تجهیزات پیشرفته و به روز دنیا انجام می گیرد و به عنوان نمونه شامل مواردی بدین شرح است:

 • دستیابی به استاندارد آلایندگی (یورو ۲، یورو ۳، یورو۴  و . . .)

 • بهینه سازی مصرف سوخت، توان و گشتاور و . . .

 • بهینه سازی عملکردهای خودرویی نظیر شتاب گیری، راحتی سفر، راه اندازی (استارت)، قابلیت رانندگی و . . .

 • آزمون های زمستانی و تابستانی برای کالیبراسیون ECU در شرایط آب و هوایی مختلف

 • انجام کالیبراسیون برای توابع سامانۀ عیب یابی خودکار (On Board Diagnostic)

 • خدمات مشاوره و تحویل گیری کالیبراسیونهای انجام شده توسط سایر مراکز برای خودروسازان

 • خدمات بررسی، شناسایی و رفع عیوب نگاشت و تنظیم خودروهای در حال تولید، از نقطه نظر استاندارد آلودگی، مصرف سوخت، خرابی موتور بر اثر تنظیم نادرست کوبش ( Knock)، Gerk و …

 • تنظیم ECU برای کاربرد های خاص: آزمون های دوام، آزمون های انتهای خط تولید موتور و …

 • کالیبراسیون به صورت نمونه سازی سریع: جهت راه اندازی خودروهای نمونه (Demonstration)، خودروهای مفهومی، خودروهای و موتورهای تغییر یافته

 • خدمات تنظیم (تیونینگ) برای خودروهای مسابقه ای: مسابقات رالی، سرعت و …

 • فعالیتهای بررسی نقاط قوت و ضعف نگاشت و تنظیم (کالیبراسیون) ECU های مختلف در قالب طرح های الگو برداری

 • آزمون های تأیدیه و بررسی دستیابی به نتایج طرح

 • مشاوره و سایر خدمات فنی خاص مورد نیاز مشتری