مرجعیت ثبت داوری

_

ضرورت مالکیت معنوی

امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی برکسی پوشیده نیست حقوق مالکیت صنعتی نیز بعنوان بخش عمده ای از حقوق مالکیت معنوی با دربرگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجارتی، مبدأ و نشان جغرافیایی کالا و… از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث ازطریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت نموده و بدین ترتیب ضمن ایجاد انحصار بهره برداری در عرصه تجارت و صنعت، موجبات تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد لذا نظام مالکیت صنعتی پویا و کارآمد با سازوکار اجرایی قوی و مؤثر و بهره گیری از تسهیلات نوین ثبت (ثبت ملی و بین المللی) از دغدغه کشورها و عاملی اساسی برای نیل به توسعه و رشد در همه ابعاد آن بشمار می رود.

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو بعنوان شرکت دانش بنیان صنعتی با محصولات و خدمات به روز قوای محرکه بنزینی، دیزلی و دورگه و برقی و داشتن تخصصی ترین مرکز آزمون موتور و قوای محرکه و دارا بودن سرمایه های انسانی متخصص، متعهد، مجرب و کارآمد در خردادماه سال 1399 پس از رایزنی با سازمان ثبت و اسناد کشور و بازدید ریاست محترم اداره ثبت از امکانات و توانایی های شرکت، موفق به اخذ مجوز مرجعیت داوری این سازمان گردید و نام شرکت ایپکو بعنوان مرجعیت داوری در سامانه مالکیت معنوی اداره ثبت اسناد کشور قرار گرفت و آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاقانه پژوهشگران عرصه قوای محرکه خودروها و داوری آنها از مجرای سامانه اداره ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه و حمایت از طرح های برتر می باشد.

مرجعیت داوری

آدرس لینک مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ارسال طرح های مدنظر:

https://iripo.ssaa.ir

لازم به توضیح است مطابق تعاریف آیین نامه سازمان:

ماده1:

 اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.

ماده2:

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.