جانمایی و انطباق

_

انطباق قوای محرکه و خودرو

تطابق درست بین قوای محرکه مناسب با انواع خودرو، سبب افزایش تولید موتور و کاهش هزینه های تولید می شود. متخصصین توسعه ما برای جانمایی و تطابق درست اجزاء، سامانه­ ها و قوای محرکه بر روی خودرو، از مدلهای رایانه­ ای و انجام آزمون­های مختلف بهره می­ برند. نصب انوع محصولات خانواده موتور ملی شامل موتور پرخوران، موتور ۱۴۰۰ سی سی، برروی انواع خودرو (ون، سواری، . . .) و طراحی و ساخت خودروهای دونیرو (هیبرید) از موارد تخصصی است که در ایپکو انجام شده است.

انطباق موتور و خودرو