ارتباط صنعت و دانشگاه

_

ارتباط صنعت و دانشگاه

_

اهداف ارتباط صنعت و دانشگاه

 • ارتقای سازندگان در جهت آشنایی با مفاهیم توسعه محصول جدید
 • شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن
 • ایجاد ارتباط بین شرکت‌های دانش بنیان/ سازندگان/ دانشگاه‌ها و صنعت
 • آموزش و ارتقای سطح علمی دانشجویان و آماده کردن آنان برای حضور در بازار کار
 • نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ایپکو
ارتباط صنعت و دانشگاه
_

ذی نفعان ارتباط صنعت و دانشگاه

 • حاکمیت
 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (صندوق نوآوری و شکوفایی)
 • وزارتخانه های صمت و عتف (واحدهای ارتباطی صنعت و دانشگاه)
 • مجلس (مرکز پژوهش‌های مجلس)
 • صنعت خودرو (خودروسازان، سازندگان، شرکت زیر مجموعه و...)
 • مراکز پژوهشی شامل شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و...
 • تدوین کنندگان قانون: سازمان استاندارد، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و...

الگوی همکاری ایپکو در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه

الگوی همکاری ایپکو در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه
_

دستاوردهای الگو در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه

 • رضایت حاکمیت در راستای برنامه راهبردی
 • آشنایی کاربردی تامین‌کنندگان با مفاهیم و فرآیند توسعه محصول
 • سودآوری تامین‌کنندگان (کاهش زمان و هزینه با توجه به ادبیات مشترک توسعه محصول با خودروساز)
 • ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت بر مبنای اعتماد و اطمینان
 • تاب‌آوری در زنجیره تامین (مقاومت در برابر تحریم، کمبودها و ...) (RSCM)
 • به اشتراک‌گذاری دانش کسب شده در حوزه توسعه محصول (Knowledge Sharing)
 • استفاده از کمک‌های مالی دولتی در حوزه پژوهش و فناوری
 • استفاده از توانمندی‌های داخلی / بومی به جای تکیه به منابع خارجی (با رویکرد اقتصاد درون‌زا)
 • استفاده از تجارب تامین‌کنندگان برای ارتقای محصول (DFMA)
 • تعمیم تجارب توسعه محصول به سایر حوزه‌های منابع انسانی / مدیریتی / مالی / بازرگانی ‌در سازندگان
_

فرآیند گردش کار صنعت و دانشگاه

فرآیند گردش کار صنعت و دانشگاه
_

نقش های ایپکو در ارتباط صنعت و دانشگاه

نقش‌های ایپکو در ارتباط صنعت و دانشگاه
_

ارتباط با سازندگان و خودروسازان با رویکرد ساخت داخل

 • تحقیق و توسعه، طراحی و توسعه قوای محرکه: تبلور توسعه در طراحی و تولید موتور ملی (EF7)
 • مهندسی خطوط تولید – خدمات مهندسی در خطوط تولید موتورسازی
 • تعمیر و نگهداری – موتور / مولد نیروگاهی کاترپیلار شرکت ایران خودرو
 • خدمات پس از فروش – ارتقای محصول (رفع ایرادات موتورهای جاری با توجه به بازخور مشتریان)
 • بازاریابی و فروش خدمات – صادرات خدمات مهندسی (اصلاح نگاشت موتور هایما S7 و S5)
 • خدمات مهندسی – تضمین کیفیت موتورهای تولیدی ایران‌خودرو / صحه‌گذاری قوای محرکه
 • قطعه‌سازی – ارائه الگوی همکاری ارتقای سازندگان / صحه‌گذاری قطعات و مجموعه‌ها
 • مشاوره مهندسی – به سازندگان و خودروسازان در حوزه قوای محرکه

نمونه های اجرایی و کاربردی

نمونه‌های اجرایی و کاربردی