آزمون های تخصصی

_

آزمون های تخصصی

در توسعه هر محصول و سامانه پیچیده ای علاوه بر آزمونهای عمومی نیاز به انجام آزمونهای تخصصی می باشد. این نوع آزمون‌ها نیاز به دانش، تجربه و تجهیزات خاص دارد. آزمایشگاه ایپکو با پشتوانه تجربیات دو دهه ای خود قابلیت انجام تعداد زیادی از این آزمونها را دارد. این آزمایشگاه علاوه بر بومی‌سازی این نوع آزمون­ها، در ارتقاء، ساخت تجهیزات بومی و انطباق آن برای موتورها و قطعات جدید یا تغییر یافته فعالیت داشته است. فهرست این آزمون­ها عبارتند از:

 • آزمون نقطه اثر آب بندها به کمک کاغذ فوجی و ارزیابی آن
 • آزمون نشتی سنجی آب بند بستار به کمک فشار گاز نیتروژن
 • آزمون ارزیابی گشتاور هم بندی و ازدیاد طول پیچ (پیچ های بستار، چرخ طیار، یاتاقان و ....)
 • آزمون ولتاژ و دمای شمع موتور
 • آزمون افشانه خنک کن سمبه (Piston Cooling Jet)
 • آزمون ارزیابی عملکرد افشانه سوخت
 • آزمون ارزیابی قابلیت روغنکاری موتور در شیب روی خودرو (Tilting Test)
 • آزمون های سایش سرد و گرم سمبه (Hot / Cold Piston Scuff Test)
 • آزمون راه اندازی سرد موتور (Cold Start Test)
 • آزمون قفل کردن سمبه (Piston Seizing Test)
 • آزمون ارزیابی اصطکاک موتور (Friction Test)
 • آزمون ارزیابی سامانه زمان بندی متغیر دریچه ها (CVVT Functional Tests)
 • آزمون مقدار هوای حل شده در روغن موتور (Oil Aeration Test)
 • آزمون ضربه حرارتی عمیق (Deep Thermal Shock Test)
 • آزمون پیرسازی واکنشگر شیمیایی (Catalyst Aging)
 • آزمون اندازه گیری پیچش میل لنگ با استفاده از کرنش سنج
 • آزمون ارزیابی حسگر اکسیژن موتور (Lambda Sensor Test)
 • عیب‌یابی هوشمند ارتعاشات قطعات موتور بوسیله شتاب‌سنج