طرح توسعه پلتفرم برق و الكترونيك ايران خودرو

ECU با سخت افزار و نرم افزار داخلی در آستانه تولید

مهندس امیرحسین پریور، با بيان اينكه طرح توسعه ECU زيرمجموعه طرح توسعه پلتفرم برق و الكترونيك ايران خودرو است كه به اختصارi32 ناميده مي شود، گفت: اين طرح در حال حاضر در آستانه فاز توليد آف لاين قرار دارد و خودروهاي EP توليد و تاييديه هاي اوليه نيز اخذ شده است. ... ادامه مطلب