مهندسی محصول

_

خدمات مهندسی در تولید

امروزه تولید محصول با حداقل ایراد و افزایش رضایتمندی مشتری، رمز بقاء در محیط کسب و کار متلاطم امروز است. علی‌‌رغم وجود سدهای کنترلی مختلف از سطح تولید قطعه تا محصول نهایی، بازهم امکان بروز ایراد در محصول به دلایل گوناگون محتمل می‌باشد. لذا مدیریت مهندسی نیز از این امر غافل نبوده و همواره پشتیبان رساندن محصول با حداقل ایراد بدست مشتری (در سطح کارخانه و مصرف‌ کنندۀ نهایی) بوده و در این راه، فرآیندهایی بدین شرح انجام می‌گردد:

 • بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل اولیه آماری، مطابق اطلاعات ارائه شده از واحدهای مرتبط
 • تجزیه، تحلیل فنی و ریشه‌یابی عیوب و ایرادات محصول
 • تعامل با واحدهای تولید، تامین و خدمات پس از فروش، از طریق برگزاری جلسات مشترک فنی و تشکیل تیم‌های حل مساله
 • تعریف پروژه‌های کیفی برای ریشه‌یابی ایراد
 • بازدید فنی از خطوط تولید برای ریشه‌یابی ایرادت با منشاء فرآیند تولید
 • حضور در نمایندگی ها برای مشاهده مستقیم ایرادت محصول در خدمات پس از فروش
 • بازدید فنی از شرکتهای سازنده قطعات و مجموعه های موتوری
 • تعامل با واحدهای طراحی و آزمایشگاه ها
 • بررسی و تحلیل نتایج واصله برای دستیابی به منشاء ایراد
 • ارائه راهکار برای رفع ریشه‌ای ایراد شامل هشدارهای کیفی به سازنده، خطوط تولید و سازمان خدمات پس از فروش
 • تعریف معیارهای کنترلی بیشتر در سطح قطعه و یا در فرآیندهای تولید برای اطمینان از صحت محصول
 • تغییر در تعاریف و طرح قطعات برای کاهش ریسک و ارتقاء کیفی محصولات
Piston

نمونه از ایراد سایش دیواره پیستون

Piston