جعبه دنده

ایپکو; طراح و توسعه دهنده جعبه دنده و قطعات آن

جعبه دنده

یکی از اجزاء مهم قوای محرکه، مجموعۀ جعبه دنده است. یکی از محصولاتی که توسط ما در این حوزه توسعه یافته است،جعبه دندۀ شش سرعته می­ باشد. فعالیت­های انجام شده در این خصوص شامل موارد زیر است:

بهینه سازی عملکرد خودرویی

یک مجموعه خودرو و موتور با تغییرات  مناسب و به صرفه در جعبه دنده می تواند برای شرایط کاری متفاوتی بهینه سازی شوند. هدف گذاری برای متغیرهای  شتاب، گشتاور، مصرف سوخت و آلایندگی  و انتخاب نسبت دنده بهینه برای  پوشش عملکردی مانند حداکثرتوان یا حداقل مصرف سوخت از جمله این بهینه سازی­ ها می­باشد.

الگوبرداری و تهیۀ کتابچه محصول

خودروسازان،  مؤسسات دانشگاهی و سایر افراد مرتبط پیش از سرمایه گذاری روی جعبه دنده یا فناوری های خاص انتقال قدرت می توانند با کمک ایپکو داده­ های صحه گذاری شده  را بصورت مدون و طبقه بندی شده در اختیار داشته باشند. گزارش از مشخصات دنده ها، پوسته ها، محورها، همگام سازها همراه با جنس، فرایند ساخت، عملکرد، دوام، ارزشیابی فناوریهای بکاررفته و معرفی فناوریهایمشابه از جمله سرفصل­هایی است که در این کتابچه در دسترس می باشند.

طراحی ونمونه سازی

طراحی و توسعه جعبه دنده و قطعات آن در شرکت ایپکو از یک نظام توسعۀ محصول با مراحل  روشن و بهم پیوسته پیروی میکنند.طراحی از  بالا به پایین، تهیۀ مدل استخوانی  برای در نظر گرفتن محدودیت های جانمایی و فصل مشترک­ها، طراحی همزمان یک مجموعه از سوی چند طراح با کمک نرم افزار مدیریت داده­ها از جمله رویه های طراحی مهندسی نهادینه شده در ایپکو است.

آزمونهای عملکرد و دوام

شرکت ایپکو با تسلط بر رویه های طراحی و توسعۀ هر مجموعه یا قطعه، هم اکنون مرجع معتبری در داخل ایران برای ارائه گزارشهای مهندسی در بخش جعبه دنده می باشد. امکانات مناسب شرکت ایپکو و همکاری پیوسته با شرکتهای مهندسی مطرح دنیا این توانمندی را به شرکت داده است که بتواند بعنوان مشاور و مجری آزمونهای عملکردی و دوام برای هرگونه قطعات مرتبط به  مشتریان خدمات رسانی کند.