برای کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن ۴-۴۴۵۲۰۸۸۲ داخلی ۴۰۳ آقای مهندس مهرعلیزاده تماس حاصل فرمایید.