جانمایی و انطباق

_

انطباق موتور و خودرو

تطابق درست بین قوای محرکه مناسب و انواع خودرو، سبب افزایش تعداد تولید موتور و کاهش هزینه های تولید می شود. متخصصین ما برای جانمایی و تطابق درست اجزاء، سامانه­ های برقی و موتور در خودرو، از مدلهای رایانه­ ای و انجام آزمون­های مختلف تجربی بهره می­ برند. نصب انوع محصولات خانواده موتور ملی شامل موتور پرخوران، موتور ۱۴۰۰ سی سی، روی انواع خودرو (ون، سواری، . . .) و طراحی و ساخت رانای دورگه (هیبرید) از موارد تخصصی است که در ایپکو انجام شده است.

image