دانلود نرم افزارنسخه اندروید

نرم افزار موبایلی دریافت کاتالوگ محصولات و خدمات ایپکو

محصولات

خانواده موتور ملی                          EF7 Engine Family

موتور هواگرم                                   Stirling Engine

موتور ملی دیزل                                EFD 

خانواده موتور ملی بهینه               EF7+ Engine Family

قوای محرکه پایه برق                       Hybrid Powertrain 

خانواده موتور سه استوانه             IK3 Engine Family

رایانه موتورBio 

رایانه موتور Hybrid

رایانه موتور Sport         

خدمات

طراحی                                                         Design

محاسبات مهندسی                                  CAE

جانمایی و انطباق                                       Integration

سوخت و احتراق                                        Fuel and Combustion 

نگاشت                                                            Calibration

صحه گذاری و آزمایشگاه موتور          Validation & Engine Lab

آزمایشگاه اندازه گیری                             CMM Lab 

آزمایشگاه مواد                                            Material Lab 

تضمین کیفیت                                              Quality Assurance

مهندسی محصول                                       Product Engineering