مسابقه دانشجویی

الگوی رانندگی با کمترین مصرف سوخت

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    پسوندهای مجاز: jpg, gif, png, pdf (حداکثر حجم فایل : 1MB)
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    پسوندهای مجاز: jpg, gif, png, pdf (حداکثر حجم فایل : 1MB)