آذر 2, 1399

طرح های جاری شرکت ایپکو در بوته آزمون

طرح های مطرح توسعه موتور شرکت ایپکو در مراحل آزمون و صحه گذاری موتوری می باشند. این جمله را آقای مهندس سعید جوان آقای آزمون موتور ایپکو گفتند و در ادامه توضیحاتی در خصوص آزمونهای انجام گرفته در راستای صحه گذاری طرح ها ارائه دادند. ... ادامه مطلب

نصب پرقدرت‌ترین موتور ملی بر روی خودروی ملی لوکس و فاخر

خودروی ملی K132 با قلب پرتوان موتور ملی پرخوران ارتقاء یافته حرکت می کند. مهندس نجات مدیر پروژه موتور +EF7TC از امضای قرارداد جدیدی خبر داد که به موجب آن، فرآیند انطباق و نگاشت موتور ملی +EF7TC  بر روی خودروی ملی K132 در شرکت ایپکو آغاز خواهد گردید. شركت ايران‌خودرو با تكيه بر دانش مهندسين و متخصصين ايراني و در راستاي پاسخگويي به نياز بازار و جلب رضايت مشتريان، اقدام به توليد خودروي K132 نموده است. ... ادامه مطلب