مدیریت موتور

نگاشت رایانۀ موتور اشتعال جرقه ای (بنزینی و گازسوز)

شرکت ایپکو با هدف توسعه و طراحی موتورهای بهینه از نظر آلایندگی، مصرف سوخت و توان از به روزترین روش ها برای نگاشت و تنظیم (کالیبراسیون) موتورها استفاده می نماید. بیشتر کارهای کارشناسان در این زمینه در دو بخش موتور و خودرو بدین شرح اند:

فعالیت های نگاشت و کالیبراسیون بر روی موتور

اجرای فرایند تنظیم (کالیبراسیون) موتور که در اتاق آزمون موتور مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات انجام می گیرد. برخی از آزمون در این راستا بدین شرح اند:

 *کالیبراسیون جداول ECU برای بهینه سازی مصرف سوخت، توان و گشتاور

 *کالیبراسیون راهبرد تشخیص بار ECU (Load Detection)

 *نگاشت و تنظیم جداول پایه

 *کالیبراسیون جداول ساختار گشتاور

 *کالیبراسیون کوبش (Knock calibration)

 فعالیت های نگاشت و کالیبراسیون بر روی خودرو

این شرکت قادر است فعالیت های نگاشت و کالیبراسیون کاملی را بر روی طیف وسیعی از خودروها، با موتورهای مختلف، رایانه موتور مختلف، با جعبه دنده های متفاوت و غیره اجرا کند. این آزمون ها با تجهیزات پیشرفته و به روز دنیا انجام می گیرد و به عنوان نمونه شامل مواردی بدین شرح است:

* دستیابی به  استاندارد آلایندگی (یورو ۲، یورو ۳، یورو۴  و . . .)
* بهینه سازی مصرف سوخت، توان و گشتاور  و . . .
* بهینه سازی عملکردهای خودرویی نظیر شتاب گیری، راحتی سفر، راه اندازی (استارت)، قابلیت رانندگی و . . .
* آزمون های زمستانی و تابستانی برای کالیبراسیون ECU در شرایط آب و هوایی مختلف
* انجام کالیبراسیون برای توابع سامانۀ عیب یابی خودکار (On Board Diagnostic)
* خدمات مشاوره و تحویل گیری کالیبراسیونهای انجام شده توسط سایر مراکز برای خودروسازان
* خدمات بررسی، شناسایی و رفع عیوب نگاشت و تنظیم خودروهای در حال تولید، از نقطه نظر استاندارد آلودگی، مصرف سوخت، خرابی موتور بر اثر تنظیم نادرست کوبش ( Knock)، Gerk و …
* تنظیم ECU برای کاربرد های خاص: آزمون های دوام، آزمون های انتهای خط تولید موتور و …
* کالیبراسیون به صورت نمونه سازی سریع: جهت راه اندازی خودروهای نمونه (Demonstration)، خودروهای مفهومی، خودروهای و موتورهای تغییر یافته
*خدمات تنظیم (تیونینگ) برای خودروهای مسابقه ای: مسابقات رالی، سرعت و …
* فعالیتهای بررسی نقاط قوت و ضعف نگاشت و تنظیم (کالیبراسیون) ECU های مختلف در قالب طرح های الگو برداری
* آزمون های تأییدیه و بررسی دستیابی به نتایج طرح
* مشاوره و سایر خدمات فنی خاص مورد نیاز مشتری