طرح های جاری شرکت ایپکو در بوته آزمون

طرح های مطرح توسعه موتور شرکت ایپکو در مراحل آزمون و صحه گذاری موتوری می باشند. این جمله را آقای مهندس سعید جوان آقای آزمون موتور ایپکو گفتند و در ادامه توضیحاتی در خصوص آزمونهای انجام گرفته در راستای صحه گذاری طرح ها ارائه دادند.

ایشان در خصوص موتور +EF7TC افزودند: آزمون نگاشت موتوری (Calibration) و آزمون‌های احتراقی در حال انجام است و به موازات در حال انجام آزمون تهویه محفظه لنگ (CVS) و آزمون روغن کاری (Lubrication) هستیم. آزمون‌های این موتور در دو اتاق آزمون مجزا انجام می شود.

ٍّ+EF7TC
+EF7TC

در طرح +EF7NA نیز آزمون ها مطابق برنامه پیش می رود. علاوه بر آزمون های نگاشتی و احتراق، به تازگی آزمون سرعت بحرانی  (Over Speed) را بسیار موفق پشت سر گذاشتیم. فرآیندهای آزمون سایش سمبه (Scuff) را هم بررسی نموده ایم که بر روی موتور بعدی، این آزمون را انجام دهیم. یعنی جداول سامانه مدیریت موتور (ECU) تکمیل شده اند و آزمون‌های نگاشت موتور به حدی از بلوغ رسیده اند که می توانیم آزمون های صحه گذاری را به موازات ادامه دهیم.

ایشان بیان نمودند: برای آزمون‌های بعدی موتورها در حال آماده سازی است. این موتورها در خط موتورسازی ایران خودرو تولید شده اند.

+EF7NA
+EF7NA

در خصوص طرح موتور +XU نیز موتور ها مطابق نیازمندی اعلام شده جهت آزمون دریافت شد. در حال حاضر پس از انجام نگاشت موتوری آن در یک مرحله، که توسط پیمانکار انجام شده، در حال تحویل گیری نگاشت و احتراق هستیم. همزمان با این فعالیت و با در نظر گرفتن تکامل نگاشت موتور، آزمونهای روغن کاری، آزمون ۵۰ ساعت سایش سمبه، آزمون 30 دقیقه ای سایش سمبه و آزمونهای بررسی اولیه حلقه سمبه (Ring) را انجام داده‌ایم. همچنین آزمون ۲۵۰ ساعت ضربه حرارتی چند راهه دود بر روی موتور +XU در حال انجام است. آزمون‌های این موتور در دو اتاق آزمون صورت می پذیرد.

+XU
+XU

ایشان افزودند: برای موتورهای دیزل سنگین با تجهیز اتاق ۱۰ آزمایشگاه موتور امکان انجام آزمون این موتورها را ایجاد نموده‌ایم. در این اتاق آزمون روغنکاری موتور OM355 تا ۹۰ درصد انجام شده و تقریباً در حال تکمیل است. در ادامه برنامه داریم آزمون خنک کاری و تهویه محفظه لنگ را نیز در همین اتاق انجام دهیم.

OM355
OM355

خوشبختانه در تمامی آزمون‌های اجرا شده به اهداف طرح رسیده‌ایم و این آزمون‌ها موفق بوده است.

ایپکوموتور

+EF7NA+EF7TC+XUOM355طرح های شرکت ایپکو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *