تحقیق و توسعه

طراحی

گروه طراحان در ایپکو دانش طراحی موتور، جعبه دنده، پیش بینی حالت های خرابی و مهارت حل مسأله را دارا هستند. این گروه علاوه بر خودروهای سواری، تجربه خودروهای سنگین، دریایی، استرلینگ و تولید همزمان کار و حرارت (CHP) را دارا می ­باشند. طراحی در ایپکو با استفاده از شبیه سازی های عددی و آزمون های تجربی پشتیبانی می ­شود.

شبیه سازی احتراق

بهره مندی از نرم افزارهای پیشرفته یک بعدی و سه بعدی نظیر GT-Power، Fluent ،Star-CD و AVl Fire به همراه تجربیات متعدد قبلی در زمینه توسعه تجربی راهگاه های ورود و خروج هوا و نیز استفاده از دستگاه میز جریان مجهز به Swirl Meter توانمندی ویژه ای جهت طراحی و توسعه مسیرهای تبادل گاز به ایپکو بخشیده است. برآورد اولیۀ ابعاد هندسی مسیرهای ورودی و خروجی گاز در مرحله طراحی مفهومی، پیش بینی هندسه مناسب راهگاه های ورود و خروج گاز به کمک نرم افزارهای سه بعدی، نمونه سازی راهگاه ها بر روی بستار و آزمون آنها بر روی میز جریان و نهایتاً تهیۀ مناسب ترین بستار برای آزمون های توسعه احتراق و نیز پیش بینی مناسب ترین زمانبندی دریچه ها و حداکثر جابجایی میل بادامک فرآیندی است که در توسعۀ سامانه تبادل گاز در ایپکو دنبال می شود.

Picture4

الگو برداری

یکی از پیش نیازهای مهم طراحی موتورهای جدید و کاهش زمان توسعه محصول، توجه به فناوریهای پیشرفته و تحلیل جزئیات بیشتری از موتورهای رقیب می باشد. به منظور ارتقاء دانش فنی و استفاده از ایده های جدید در طراحی مجموعه ها و قطعات موتور، اقدام به الگوبرداری از محصولات مشابه موجود در بازار می شود. به این ترتیب با ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب، میتوان محصولات موجود با ویژگیهای مورد نظر را انتخاب و مورد ارزیابی قرار داد و با مقایسه مشخصات عملکردی و طراحی آنها با دیگر محصولات، نقاط ضعف و قوت محصول مورد نظر را استخراج نمود.یکی از روشهای به روزماندن در طراحی و توسعه موتور، استفاده از ابزار الگوبرداری است. با استفاده از این ابزار مهم می توان از فناوری ها، شیوه های طراحی و پیشرفت های رقبا مطلع شد. واحد الگوبرداری شرکت ایپکو این قابلیت را دارد که الگوبرداری و ارزیابی را در مورد جنبه های مختلف قوای محرکه از نکات طراحی یک قطعه ساده از موتور تا آزمون و بررسی خودرویی انجام دهد. مراحل مختلف الگوبرداری در ایپکو عبارتند از: آزمون اندازه گیری تلفات اصطکاکی سامانه های مختلف موتور، ارزیابی و تحلیل قطعات موتور (اندازه گیری ابعادی، تعیین مواد، گزارش تصویری قطعات و طرحواره های روانکاری و خنک کاری)، تحلیل نقاط ضعف و قوت طراحی موتور، آزمون صدا و ارتعاشات موتور (NVH)، آزمون های ارزیابی احتراق موتور جهت تهیه نمودارهای پراکندگی، آزمون های خودرویی

محاسبات مهندسی

فعالیت های شبیه سازی یک بعدی و سه بعدی واحد محاسبات مهندسی (CAE) شامل ، شبیه سازی در زمینه سامانه تبادل گاز با استفاده از نرم افزارهای GT-SUITE و FLUENT و AVL-FIRE، شبیه سازی در زمینه سامانه خنک کاری با استفاده ار نرم افزارهای GT-SUITE و FLUENT  و AVL-FIRE، شبیه سازی روانکاری با استفاده از نرم افزار FLOWMASTER، شبیه سازی اصطکاک با استفاده از نرم افزار LOTUS و AVL-ECXCITE، شبیه سازی احتراق با هدف محاسبه ضریب انتقال حرارت با استفاده ار نرم افزارهای AVL-FIRE و FLUENT، شبیه سازی و تحلیل تنش قطعات موتور با استفاده ار نرم افزارهای ABAQUS و ANSYS، شبیه سازی ارتعاشات با استفاده ار نرم افزار  ADAMS، اندازه گیری Swirl  و Tumble ایجاد شده توسط چند راهه ورودی در آزمایشگاه میز جریان، خدمات آموزش نرم افزار بصورت On Job Training می باشد.