بانک ایده ها
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو همواره پشتیبان و حامی طرح های نوآورانه و خلاق پژوهشگران در زمینه قوای محرکه بوده است و به منظور تسریع در رسیدگی و سنجش ایده های ارسالی، این شرکت نسبت به ایجاد بانک ایده ها اقدام نموده است. بدین منظور از شما کاربران ایده پرداز و خلاق دعوت می شود، ایده های مختلف خود را در زمینه قوای محرکه در این پایگاه داده ثبت نمائید. ایده های ارسالی شما عزیزان داوری شده و در بخش ایده های برتر و همچنین با امتیاز دهی و ثبت نظر توسط کاربران دیگر، ایده های شما در بخش ایده های محبوب قرار خواهد گرفت.
تعداد ایده های ارسال شده به داوران
6
تعداد ایده های تایید شده
7
تعداد ایده های ارسال شده
25
پیگیری ایده