اسلاید شماره 2 اسلاید شماره 3

  شرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو


قرارگيري دركنار يك خودروساز بزرگ، جذب فارغ التحصيلان توانا و نخبه دانشگاههای ايران، ارتباط تنگاتنگ با شركتهاي اصلي فعال در زمينه توسعه قواي محركه، سرمايه گذاري قابل توجه در زمينه سخت افزارها و نرم افزار هاي توسعه محصول و همچنين ارتباط صميمانه با بسياري از سياستگذاران صنعت خودرو و نفت ايران، ايپكو را به مهمترين شركت تأمين كننده خدمات مهندسي صنعت قواي محركه درمنطقه تبديل كرده است. شايستگي محوري ما شامل موتور گازسوز، تجهيزات آزمون و پشتيباني فني توليد قطعات و مجموعه ها مي باشد. ما مي توانيم براي مشتريانمان راه حل هاي آماده توليد فراهم كنيم، بگونه اي كه از طراحي مفهومي تا پشتيباني فني محصول در نزد مشتري نهايي را عهده دار شويم. ايپكو علاوه بر توسعه محصولات قواي محركه بر اساس سفارش مشتريان ، تحقيقات كاربردي و بنيادي خود را نيز براي ارائه راه حلهاي مشكلات فعلي و آتي صنعت خودرو ايران ادامه مي دهد. علاوه بر ايران خودرو، همه توليد كنندگان اصلي خودرو و قطعات قواي محركه ايران نيز از مشتريان ما هستند. اگر شما بعنوان يك خودرو ساز بدنبال توسعه يك محصول جديد مطابق نيازهاي يك كشور در حال توسعه و توليد ارزان آن هستيد ما بهترين گزينه براي در نظر گرفتن واعمال نيازمنديهاي مشتريان در طراحي محصول و برقراري زبان مشترك با سازندگان شما هستيم. همچنين اگر برنامه توسعه تجهيزات آزمون خودرو، موتور يا قطعات آنها مورد نظر شما است ما مي توانيم يك بسته كامل از طراحي و ساخت اتاق آزمون تا طراحي، ساخت و نصب و راه اندازي تجهيزات را بعهده گيريم.